Vertical farm

НУЖДА ОТ ПРОМЯНА

Промяната на климата, нарастващо население и употребата на химикали в земеделието, ще унищожи околната среда и скот на хранителните запаси в световен мащаб.

 • 9 МИЛЯРДА 2050

  image

  До 2050 г. ще има около 9 милиарда души на земята. Системите за производство на храни, с които разполагаме, не са в състояние да отговорят на нуждите на нарастващото глобално население. Нуждаем се от нов подход, за да избегнем значителни обществени проблеми.

 • ГЛОБАЛНО ЗАТОПЛЯНЕ

  image

  Освен нарастването на населението, промяната на климата ще влоши текущата функционалност на наземната система. С промяната на метеорологичните условия ще се изменят и реколтите.

 • ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

  image

  Ако не успеем да разработим нов подход, човечеството е изложено на риск от прекомерно обработване на земи (и унищожаване) на земята, подлежаща на обработка, без населението да може да бъде хранено със здравословна храна; и унищожаване на природни ресурси, които не могат да бъдат възстановени лесно (като водните системи).

 • КЛИМАТИЧНИ БЕЖАНЦИ

  image

  Всичко това сочи към вероятността от екзистенциална заплаха за човечеството, свързана пряко с възможността да се изхранваме. В средно срочен план климатичните бежанци ще възпрепятстват обществата по целия свят. Чисто и просто броя на разселените хора, които се нуждаят от подкрепа, ще надхвърли всяка миграция, причинена от войни.

 • СОЦИАЛНА НЕСТАБИЛНОСТ

  image

  Обществото е шокиращо крехко, когато основните нужди (храна / вода) не могат да бъдат изпълнени.

Нуждаем се от промяна в парадигма - от почвено земеделие към градска, вертикална агрикултура

01
ПРОЕКТА НА НАШАТА АВТОМАТИЗИРАНА ВЕРТИКАЛНА ФЕРМА

— Нека отглеждаме реколтите си през цялата година, в стабилни условия, с ниско земеползване. Може да бъдат разположени и в силно населени градски зони.

02
БЕЗ

— Елиминира необходимостта от употребата на пестициди и хербициди, и гарантира употребата на оптималното количество вода.

03
РОБОТИКА И ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI)

— Фермата е напълно автоматизирана, с цел да елиминира нуждите от допълнителен труд, увеличаване на производствената последователност и да гарантира висококачествена продукция.

04
РАЗПОЛОЖЕНА В ЦЕНТРОВЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

— Спестява разходите свързани с транспорта и по този начин намалява екологичното въздействие на въглеродните емисии. Вертикалното земеделие в градски центрове би облагодетелствало потребителя, производителя и планетата.

Т Е Х Н О Л О Г И Я Т А Е К Л Ю Ч Ъ Т

Ние ползваме най-съвременните технологии в нашите стопанства. Те са напълно автоматизирани, от което следва, че съоръженията ни изискват съвсем малко ръчен труд за поддръжка. По този начин можем да намалим оперативните разходи и да осигурим висока ефективност. По дизайн нашите съоръжения са оптимизирани за градски райони и ще бъдат от полза за цялото население.

ПОЛЕЗНА ТЕХНОЛОГИЯ

 • 90% вода спестени
 • Намалени транспортни разходи
 • Напълно автоматизирана градска агрикултура с ниски разходи
 • Последователност в разходите
 • Последователност в качеството на продуктите
 • Консистентно количество / добив

КАЧЕСТВЕН ДОБИВ

 • Без пестициди и хербициди
 • 3 пъти по-дълъг срок на годност
 • По-добър вкус - без изкуствени ароматизатори, напълно естествен вкус
 • Местно производство, от което следва и по-бърза доставка и гарантирана свежест
 • Без нужда от измиване, готови за консумация

НАШИТЕ ФЕРМИ СЕ ОТГЛЕЖДАТ, ПОДКАСТРЯТ И ОБНОВЯВАТ НАПЪЛНО АВТОМАТИЧНО:

Global warming

Need to feed a lot of human in the next few decades. The systems we have for food production are incapable of meeting the growing global population. To avoid significant societal issues, we need to a new approach.

Global warming

Need to feed a lot of human in the next few decades. The systems we have for food production are incapable of meeting the growing global population. To avoid significant societal issues, we need to a new approach.

Global warming

Need to feed a lot of human in the next few decades. The systems we have for food production are incapable of meeting the growing global population. To avoid significant societal issues, we need to a new approach.

Global warming

Need to feed a lot of human in the next few decades. The systems we have for food production are incapable of meeting the growing global population. To avoid significant societal issues, we need to a new approach.

Global warming

Need to feed a lot of human in the next few decades. The systems we have for food production are incapable of meeting the growing global population. To avoid significant societal issues, we need to a new approach.

Global warming

Need to feed a lot of human in the next few decades. The systems we have for food production are incapable of meeting the growing global population. To avoid significant societal issues, we need to a new approach.

Global warming

Need to feed a lot of human in the next few decades. The systems we have for food production are incapable of meeting the growing global population. To avoid significant societal issues, we need to a new approach.

Global warming

Need to feed a lot of human in the next few decades. The systems we have for food production are incapable of meeting the growing global population. To avoid significant societal issues, we need to a new approach.

Global warming

Need to feed a lot of human in the next few decades. The systems we have for food production are incapable of meeting the growing global population. To avoid significant societal issues, we need to a new approach.

Change farm view

РЕКОЛТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ОТГЛЕЖДАТЕ С НАШАТА ТЕХНОЛОГИЯ

01 - 04

image 01

01

image 02

02

image 03

03

image 04

04

Ако имате въпроси относно нашата мисия или нашият продукт, моля, свържете се с екипа ни. Ще Ви отговорим възможно най-бързо.

News

Vertical Farming vs. Greenhouse Farming

май 13, 2019

Vertical Farming vs. Greenhouse Farming

When starting a farming operation, the first choice you face is what type of farm to start. The options are many: indoor vs. outdoor; arable vs pastoral; intensive vs. extensive. For farmers going the indoor route, one of the biggest decisions is b[...]

About Growcer

май 06, 2019

About Growcer

Growcer’s mission is to advance the shift from land-based farming to eco-friendly urban farming through fully automated growing systems.